Klauzula informacyjna – RODO

Klauzula informacyjna (RODO) przeznaczona dla klientów i kontrahentów ElproSys Spółki z o.o.
Elprosys Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach kierując się standardami europejskimi zawartymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mając na uwadze, że ochrona danych osobowych osób fizycznych stanowi jedno z praw podstawowych przysługujących obywatelom Unii Europejskiej, informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ElproSys Spółki z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 140, wpisana do rejstru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach za numerem KRS: 0000137563;
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych (o ile zostały podane):
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • e-mail,
 • numer kontaktowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,
 • marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
 • wsparcia obsługi.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy sprzedaży, w czasie realizacji usług związanych z przedmiotem sprzedaży oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania.
6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego,
 • zawarcie umowy sprzedaży produktów,
 • wyrażenie zgody na realizację celów marketingowych.
7. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z realizacją umowy sprzedaży.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ElproSys Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Tarnogórska 140 albo mailowy na adres: kontakt@strefaev.com.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych