Rządowy program wsparcia rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych


Program zakłada dofinasowanie przedsięwzięć polegających na:

  • utworzeniu punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł),
  • budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł)
  • budowie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW (budżet 630 mln zł)
  • budowie lub przebudowie ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł).
O dofinasowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i rolnicy indywidualni.

Wnioski o dotacje w ramach ogłoszonych trzech naborów będzie można składać od 7 stycznia do 31 marca 2022 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji. Na początkowym etapie wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym.

Więcej informacji na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o–programie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *